Vi har börjat lägga ut sökbara gymnasieutbildningar inför 2019/2020 i Dalarna och Gävleborg HÄR.

Webben öppnar för gymnasiesök 21 januari.

Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra urval. Om du gör val utanför Dalarna och Gävleborg så kommer Elevantagningen att vidarebefordra din ansökan dit du har sökt.