AV-MEDIAS SORTIMENT

Faktafilm
AV-media har faktafilm för alla åldrar och i de flesta ämnen. Filmerna är noggrant utvalda för att vara anpassade till läro- och kursplaner, från förskolan till gymnasiet och i vissa fall även för högre utbildningsnivå.

Dokumentärer
AV-media har över 200 dokumentärer. Dokumentärer är bra att använda antingen som introduktion och/eller fördjupning inom ett ämne. Dokumentärer används med fördel som diskussionsunderlag i olika ämnen.

Spel-/Underhållningsfilm
AV-media har över 1000 spelfilmer i sortimentet. Spelfilm kan användas som ren underhållning men de flesta filmer är inköpta i syftet att reflektera och diskutera kring olika ämnen och frågeställningar. Spelfilm finns för alla åldrar.

Utbildningsklipp
Utbildningsklipp är ett verktyg för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något, även när tiden är knapp. Varje klipp är ca 3–10 minuter.

Temapaket
AV-media har ett antal temapaket med både film och litteratur kring ett ämne. Temapaketen är främst för de lägre årskurserna

Se en bok
Sen en bok är som ”dia-bilder” fast lite modernare. Se en bok innehåller en CD-skiva med bilder från en saga eller bilderbok och tillhörande texthäfte eller bok. Tanken är att pedagogen högläser medan eleverna ser bilderna från CD-skivan på TV eller storbild.

Läs en film
Läs en film är en väska med en klassuppsättning böcker med tillhörande film (DVD), Ljudböcker (på CD), filmhandledning och en särskild handledning. AV-media har närmare 50 olika titlar av ”Läs en film”. Syftet med läs en film är att jämföra bok och film. Läs en film finns för alla årskurser och är väldigt populära.

Robotar
Tre olika robotar finns för att kunna arbeta med programmering i skolan. Vi har Bee-Bot för de yngsta, Dash & Dot för de lite äldre, Ozobot  för de äldsta.

Matematiktjänsten WebMath
WebMath är ett webbaserat hjälpmedel inom matematik och är helt fristående från tryckta läromedel. Via ett antal animationer förklaras olika begrepp inom matematiken på ett pedagogiskt sätt. WebMath spänner över alla årskurser upp till och med gymnasiet. WebMath är tänkt som ett stöd till lärare, elever och föräldrar. WebMath når man via SLI. Logga in på SLI och klicka på det lilla rutmöstret precis till vänster om ditt namn (högst uppe till höger).