Jag står som reserv, hur fungerar reservantagningen?
Svar: Om/när det blir en ledig plats där du står som reserv, så söker vi den som står på tur i tre dagar. Det innebär att du måste se till att vara tillgänglig om vi behöver få tag på dig. Får vi inte tag på den som står som första reserv, så går vi vidare i reservlistan.

Jag har inte fått något besked i brevlådan!
Svar: Du tar del av ditt slutbesked och ev välkomstbrev på Dexter (webben), där du gjorde din ansökan. Logga in med dina användaruppgifter.
Du måste svara på webben senast 17 juli kl 16.00!

Vi har varit bortresta och svarstiden har gått ut. Mister jag min plats nu?
Svar: Tag kontakt med Gymnasieantagningen omgående, 023-77 70 30 eller antag@dalakf.se.

Mitt svar blev fel ifyllt, hur gör jag nu?
Svar: Tag kontakt med Gymnasieantagningen omgående, 023-77 70 30 eller antag@dalakf.se

Jag har fått besked från andra antagningskanslier? Vilka ska jag svara?
Svar: Du måste svara alla kanslier du fått besked från. Det kan finnas elever på reservplats som är angelägna om att du ger ditt svar.

Jag har tappat bort mitt lösenord till Dexter. Hur får jag tag i det?
Svar: Fråga din studievägledare i första hand. Om du inte får tag på SYV så hör av dig till Gymnasieantagningen per telefon eller mail.

Jag vill ändra mina val, hur gör jag då?
Svar: Du fyller i denna blankett . Skicka snarast in den till Gymnasieantagningen, Falun. Adressen står på blanketten.
Dina val betraktas som sena val och du ställs sist i reservkön. Sena val behandlas efter svarsperiodens slut.

Jag ska flytta/har flyttat, vad ska jag tänka på då? 
Svar: Du måste införskaffa ett personbevis som gäller studier och skicka det till oss.
Du beställer det på Folkbokföringen: 0771-567 567.

Mitt meritvärde är fel. Jag får högre poäng när jag räknar ihop mina betyg!
Svar: Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för dina 16 bästa betyg.
(Du som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Det gäller för dig som har fått betyg i 17 ämnen och ett av ämnena är moderna språk inom ramen för språkval).

Jag har läst upp mina betyg på sommarskola. Hur ser jag att de är medräknade i mitt meritvärde? Vad händer nu?
Svar: Granska dina uppgifter på Dexter. Betyg som inkommer efter slutantagningen, uppdateras löpande allteftersom vi får in dem.
Skicka oss gärna ett mail och påtala att nytt betyg finns om du inte ser dem på Dexter.
Eftersom platserna är fördelade vid slutantagningen, så kan du bara komma ifråga i mån av plats om du blir behörig. Du placeras in i reservkön med ditt nya meritvärde.

Jag har inte fått någon gymnasieplats. Vad händer nu?
Svar: Du kommer att kontaktas av din hemkommun i augusti.
Om du står på reservplats till program, så kan du se på Dexter om din reservplats förändras under sommaren.
Reservantagningen påbörjas i juli efter svarsperiodens slut.

OBS!! Vissa skolor väljer att lägga ut Välkomstbrev på Dexter. Du ser eventuellt brev när du loggar in och tar del av slutbeskedet.