Tidplan för antagning till höstterminen 2022

17 januari

Webben öppnas för gymnasieval.

11 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger kl. 16.00.

mars
Prov till estetiska program i kommuner/skolor som tillämpar färdighetsprov.

Vecka 15
Preliminär antagning. Besked visas på webben.

Vecka 16
Webben öppnar för ev. ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

11 maj
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.

8-16 juni
Grundskolorna och Introduktionsprogrammet sänder sina betyg till Gymnasieantagningen.

Vecka 24-25
Sammanträden med anledning av slutantagningen.
23 juni
Sista dag för inlämning av betyg till Gymnasieantagningen från lovskola.

1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben, ALLA ska svara.

1-29 juli
Svarsperiod på webben. Webben stänger 29 juli kl 16.00
Följ eventuell reservplacering på webben.
5 augusti
Reservkörning klar.
Du som stått som reserv under juli månad, lämnat in sent ändringsval eller kompletterat med betyg ska logga in!
5-12 augusti 

Svarsperiod för dig som fått ny plats på gymnasiet.
5-31 augusti
Reservantagningsperiod
Det är viktigt att den sökande ser till att vi har uppdaterade kontaktuppgifter på webben/Dexter.
Den som står som reserv måste se till att vara tillgänglig per telefon så vi kan komma i kontakt med den.
Före skolstart söker vi reserv i 3 dagar och efter skolstart 1 dag. Får vi inte tag på den som står som reserv under dessa dagar, går vi vidare till nästa reserv.

1 september —
Skolorna tar över ansvaret för reservantagningen