Tidplan för antagning till höstterminen 2019

 

15 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00.

Mars
Ev sammanträden med anledning av bl a företräde/fri kvot

Vecka 12-13
Prov till estetiska program i kommuner/skolor som tillämpar färdighetsprov.

Vecka 15
Preliminär antagning. Besked på webben,  visas från 10 april.

Vecka 17
Webben öppnar för ev ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

17 maj
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.

5-14 juni
Grundskolorna och sökande från gymnasieskolor sänder sina betyg till Elevantagningen.

Vecka 25-26
Sammanträden med anledning av slutantagningen.

1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben.

1-19 juli
Svarsperiod på webben. Webben stänger 19 juli kl 16.00

22 juli-30 augusti
Reservantagningsperiod.

2 september —
Skolorna tar över reservantagningen