Tidplan för antagning till höstterminen 2022

17 januari

Webben öppnas för gymnasieval.

11 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger kl. 16.00.

mars
Prov till estetiska program i kommuner/skolor som tillämpar färdighetsprov.

Vecka 15
Preliminär antagning. Besked visas på webben. Tänk på att beskedet är preliminärt och kan komma att ändras till den slutliga antagningen på grund av ändrade betyg, in- och utflyttningar, valändringar mm.

Vecka 16
Webben öppnar för ev. ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

11 maj
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.
Ändringar gjorda på pappersblankett ska vara Gymnasieantagningen tillhanda.

8-13 juni
Grundskolorna och Introduktionsprogrammet sänder sina betyg till Gymnasieantagningen.

Vecka 24-25
Sammanträden med anledning av slutantagningen.
23 juni
Sista dag för inlämning av betyg till Gymnasieantagningen från lovskola.

1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben, ALLA ska svara.

1-29 juli
Svarsperiod på webben. Webben stänger 29 juli kl 16.00
Följ eventuell reservplacering på webben.
5 augusti
Reservantagning klar.
Du som stått som reserv under juli månad, lämnat in sent ändringsval eller kompletterat med betyg ska logga in!
5-12 augusti 

Svarsperiod för dig som fått ny plats på gymnasiet.
5-31 augusti
Reservantagningsperiod
Det är viktigt att den sökande ser till att vi har uppdaterade kontaktuppgifter på webben/Dexter.
Den som står som reserv måste se till att vara tillgänglig per telefon så vi kan komma i kontakt med den.
Före skolstart söker vi reserv i 3 dagar och efter skolstart 1 dag. Får vi inte tag på den som står som reserv under dessa dagar, går vi vidare till nästa reserv.

1 september —
Skolorna tar över ansvaret för reservantagningen