2022 i siffror!

2022 hade vi 246323 visningar/lån. En minskning på ca 14% mot 2021.

Av detta var 99,5% strömmande.

Mest visade film är filmen ”Den industriella revolutionen” som strömmats 754 gånger.

Våra strömmande spelfilmer är populära. Vi har idag över 587 titlar. Flest strömmar har ”Anibo – Amazonas väktare” med 348 visningar under 2022.

Av våra 872 fysiska lån är 352 lån på spelfilm. Lånen på spelfilm utgör
40 % av all fysisk utlåning.

Mest utlånade DVD under 2020 är ”Wonder” som lånats ut 21 gånger.

Utlåningen på ”Läs en film” har ökat från 243 lån (2021) till 387 lån. En ökning med 60 %. Läs en film utgör 44 % av all fysisk utlåning.
Mest utlånad var ”Nelly Rapp” med 31 lån. Vi har utökat sortimentet med ytterligare 1 titel. Det är Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna” som finns i både lättläst- och originalversion

Vi har även utbildningsklipp, över 900 klipp. De är populära och har visats 43572 gånger. Populärast är klippet ”Varför firar vi advent?” som visats 659 gånger.

Våra ”Robotar” är fortsatt populära och den som lånades mest var ”Ozobot”, den mest avancerade varianten. Den lånades 12 gånger under året.

Den totala minskningen beror troligen på att 2020-2021 var ”pandemiår” och många elever satt hemma och strömmade materialet själv. Nu är eleverna tillbaka till skolan och ser filmerna gemensamt. Det blir en visning i stället för kanske 25.
Att eleverna är tillbaka i skolan syns också tydligt på utlåningen av ”Läs en film” som har ökat med 60%.

Här hittar du en sammanställning för 2009-2022.