LÅNETIDER
Film (DVD): 1 vecka
Läs En Film, Robotar och Tema: 1 månad

FÖRSENINGSAVGIFTER
Ibland måste vi debitera dig, som kund, en förseningsavgift. Många gånger är våra filmer, redan i förväg, uppbokade av en ny kund. Vi tar därför ut en förseningsavgift för de filmer som kommer in för sent och redan skulle ha skickats ut till ny kund. Om man hör av sig i god tid är det oftast inte något problem att förlänga lånetiden. Du kan förlänga ditt material genom att ringa eller mejla oss. Vi debiterar dig också om en film har kommit bort eller om den blivit förstörd p.g.a. oaktsamhet. För närvarande är förseningsavgiften 100:- och avgiften för förstörd/borttappad film är beroende av vad en ny film kostar att köpa in.