Ett riksidrottsgymnasium (RIG) ska ge ungdomar möjlighet att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå. Syftet är att erbjuda goda förutsättningar för att nå en internationell nivå.
Riksidrottsgymnasierna kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet. Eleverna går ett nationellt gymnasieprogram men har idrott på schemat inom ramen för ämnet specialidrott, antingen som programfördjupning, individuellt val eller som utökat program.
Är du sökande till ett riksrekryterande idrottsgymnasium (RIG) ska ett intyg utfärdas om att du är uttagen av specialidrottsförbundet. Intyget ska medfölja ansökningshandlingen, men om du som sökande får detta senare ska det snarast möjligt skickas in till Elevantagningen. Först då kan du bli mottagen i första hand. För att kunna få plats på sökt program gäller att du är behörig och ditt meritvärde är tillräckligt för sökt program.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) vänder sig till elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. NIU som struktur avser de elever som har nationell elit som mål. NIU är en utbildning där idrottaren läser ämnet specialidrott. När det gäller nationell idrottsutbildning (NIU) krävs att du är uttagen av specialidrottsförbundet samt att du tillhör samverkansområdet. Intyget på att du blivit idrottsligt antagen ska skickas in tillsammans med gymnasieansökan till Elevantagningen Du kan bli mottagen i första hand om det finns ett avtal mellan din hemkommun och den anordnande kommunen. I annat fall blir du andrahandsmottagen, dvs. mottagen i mån av plats (frisökare).

Det är bara elever som går RIG eller NIU som får läsa ämnet specialidrott. Ämnet specialidrott syftar till att utveckla idrottsutövaren inom den aktuella idrotten, men också att idrottaren får kunskaper om träning som ökar deras egen prestationsförmåga. Specialidrott har en tydlig elitidrottskaraktär, med kurserna; idrottsspecialisering 1, 2 och 3, tränings- och tävlingslära 1, 2 och 3 samt ledarskap. Sammanlagt läser eleven minst 400 poäng men har möjligheten att med utökat program läsa upp till 700 poäng.

 

Ansökningstider för RIG/NIU hittar du här:
rf.se

Länk till elitidrott på gymnasiet:  Riksidrottsförbundet