Om du är asylsökande är det andra regler du behöver tänka på vid ansökan till gymnasiet.

För att kunna tas in på ett gymnasieprogram, som asylsökande, får du inte ha fyllt 18 år vid skolstart utan högst vara 17 år. Du ska också kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. Kortet måste vara giltigt under den antagning då du söker.

LMA-kort (Lagen om mottagande av asylsökande)
När en person söker asyl i Sverige utfärdas ett kvitto på asylansökan. Några dagar senare får man ett kort som kallas LMA-kort. Kortet utfärdas av Migrationsverket. LMA-kort innehåller foto, personuppgifter, information om uppehållstillstånd samt dossiernummer och telefonnummer till handläggare på Migrationsverket. Kortets giltighetstid kan variera mellan tre, fyra och sex månader. Det är en tillfällig handling som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. Kortet ersätter kvittot och visar att personen är asylsökande med rätt att vara i landet under väntetiden.

Alla asylsökande elever ska skicka en kopia på giltigt LMA-kort till Gymnasieantagningen för att kunna delta i slutantagningen respektive reservantagningar.

Får du ett uppehållstillstånd måste du vända dig till Skatteverket för att få ditt personnummer.

Får du som asylsökande ett fullständigt personnummer innan slutantagningen är det viktigt att du meddelar Gymnasieantagningen.

Asylsökande som fyllt 18 år vid terminsstart har ingen rätt att påbörja en gymnasieutbildning.
Det finns dock inget som hindrar att vistelsekommunen ändå erbjuder utbildning på ett nationellt program till sökande. Den kommun som den sökande vistas i, vistelsekommunen, beslutar om sökande ska ges möjlighet till att prövas till sökt utbildning.
Gäller ansökan en annan gymnasieskola än vistelsekommunens egna skolor, så krävs först vistelsekommunens godkännande. Därefter fattar sökt kommun eller fristående gymnasieskola beslut om den sökande får prövas till deras utbildning.

Hur vet du vad som är beslutat gällande utbildningar du har sökt?
Innan det har beslutats om du kan prövas, så står det vid utbildningen i din ansökan :
Beslut om mottagande ännu inte fattat.
Har beslut fattats att du inte ska prövas så står det vid utbildningen i din ansökan:
Ej mottagen till sökt utbildning.
Är du inte behörig så står det att du är obehörig till utbildningen. Då kan du inte prövas.

Det kan bli först vid terminsstart som skolan eller kommunen fattar beslut. Det kan bero på om det finns ledig platser till sökt utbildning.