2020 i siffror!

Vi närmar oss 300 000 visningar/lån!

2020 hade vi 274 275 visningar/lån. En ökning på 27% mot 2019.

Av detta var 99% strömmande.

Den fysiska utlåningen har minskat med 38% sedan 2019.

Mest visade film är utbildningsklippet ”Judendomen” som strömmats 946 gånger.

Våra strömmande spelfilmer är populära. Vi har idag över 466 titlar som totalt strömmats 21345 gånger. Flest strömmar har ”Die Welle” med 846 visningar under 2020.

Av våra 1934 fysiska lån är 1158 lån på spelfilm. Lånen på spelfilm utgör 60% av all fysisk utlåning.

Mest utlånade DVD under 2020 är ”Elina” och ”Pojken i randig pyjamas” som lånats ut 29 gånger vardera.

Bland faktafilmerna är ”Sex en bruksanvisning” den mest utlånade DVD:n med 10 lån.

Utlåningen på ”Läs en film” har minskat något från 302 lån (2019) till 288 lån. Mest utlånad var ”Isdraken” med 20 lån. Vi har utökat sortimentet med ytterligare 2 titlar, ”Loranga” och ”Boktjuven”.

Vi har även utbildningsklipp, över 700 klipp. De är populära och har visats 37063 gånger. Populärast är klippet ”Judendomen” som visats 946 gånger och är även vår mest visade film totalt.

Våra ”Robotar” är fortsatt populära och den som lånades mest var ”Bee Bot”, den enklaste varianten. Den lånades 18 gånger under året.

Antalet konton ökade explosionsartat under året. 2020 skapades 19928 (!) nya konton på SLI (siffran för 2019 var 6759 nya konton). Detta beror troligen på att många skolor bedrivit distansundervisning under året och att många elever då skapat egna konton.

Den kommun som lånat/streamat mest är Falu kommun med 48344 lån/stream.

Den skola som lånat/streamat mest är Gymnasieskolan i Mora kommun med 6706 lån/stream.

Här hittar du en sammanställning för 2009-2020.