2021 i siffror!

Vi har nästan 300 000 visningar/lån!

2021 hade vi 284938 visningar/lån. En ökning på ca 5% mot 2020.

Av detta var 99,6% strömmande.

Mest visade film är filmen ”Andra världskriget” som strömmats 790 gånger.

Våra strömmande spelfilmer är populära. Vi har idag över 536 titlar som totalt strömmats 20913 gånger. Flest strömmar har ”Flyga drake” med 696 visningar under 2021.

Av våra 1270 fysiska lån är 957 lån på spelfilm. Lånen på spelfilm utgör 75% av all fysisk utlåning.

Mest utlånade DVD under 2021 är ”Skruva den som Beckham” och ”Vem bryr sig del 1” som lånats ut 10 gånger vardera.

Utlåningen på ”Läs en film” har minskat något från 288 lån (2020) till 243 lån. Mest utlånad var ”Nelly Rapp” med 14 lån. Vi har utökat sortimentet med ytterligare 10 (!) titlar.

Vi har även utbildningsklipp, över 800 klipp. De har visats 40212 gånger. Mest visat är klippet ”Islam” (734 visningar).

Våra ”Robotar” är fortsatt populära och den som lånades mest var ”Bee Bot”, den enklaste varianten. Den lånades 12 gånger under året.

Här hittar du en sammanställning för 2009-2021.