2019 i siffror!

Nu har vi sprängt 200 000-gränsen!

2019 hade vi 216 264 visningar/lån. En ökning på 9% mot 2018.

Av detta var 98,5% strömmande.

Den fysiska utlåningen har minskat med 17% sedan 2018.

Mest visade film är ”Muzzy in Gondoland” som strömmats 1302 gånger.

Våra strömmande spelfilmer är populära. Vi har idag över 400 titlar som totalt strömmats 14 861 gånger. Flest strömmar har ”Elliot - minirenen” med 402 visningar under 2019.

Av våra 3140 fysiska lån är 1936 lån på spelfilm. Lånen på spelfilm utgör alltså
62% av all fysisk utlåning.

Mest utlånade DVD, för tredje året i rad, under 2019 är ”Sameblod” som lånats ut 66 gånger.

Bland faktafilmerna är ”Paradiset” den mest utlånade DVD:n med 17 lån.

Utlåningen på ”Läs en film” har ökat med 89% från 277 lån (2018) till 302 lån.
Vi har dessutom utökat sortimentet med ytterligare 2 titlar.

Vi har även utbildningsklipp, nästan 700 klipp. De är populära och har visats 17 077 gånger. Populärast är klippet ”Sverige och religionen” som visats 428 gånger.

Under 2019 köpte AV-media in ”robotar” för undervisning i programmering. Dessa lånas ut månadsvis och har i princip varit konstant utlånade sedan de kom in i sortimentet.

Den kommun som lånar/streamar mest är Borlänge kommun med 40 082 lån/stream.

Den skola som lånar/streamar mest är, för andra året i rad, Gylle skola i Borlänge kommun med 4581 lån/stream.

 

Här hittar du en sammanställning för 2009-2019.