2023 i siffror!

2023 hade vi 232489 visningar/lån. En minskning på ca 5,5% mot 2022.

Av detta var 99,7% strömmande.

Mest visade film är filmen ”Första världskriget” som strömmats 622 gånger.

Våra strömmande spelfilmer är populära. Vi har idag ca 640 titlar. Flest strömmar har ”Rabbit academy – uppdrag rädda påsken” med 602 visningar under 2023.

Vi har även utbildningsklipp, över 1000 klipp. De är populära och har visats 39899 gånger. Populärast är klippet ”Kristendomen” som visats 784 gånger.

Av våra 660 fysiska lån är 192 lån på spelfilm. Lånen på spelfilm utgör
29% av all fysisk utlåning.

Mest utlånade DVD under 2023 är ”Sameblod” som lånats ut 23 gånger.

Utlåningen på ”Läs en film” har ökat från 387 lån (2022) till 398 lån. En ökning med 3%. Läs en film utgör 60% av all fysisk utlåning.
Mest utlånad var ”Nelly Rapp” med 27 lån. Vi har utökat sortimentet med ytterligare 1 titel. Det är Tsatsiki, morsan och polisen av Moni Nilsson.

Våra ”Robotar” är fortsatt populära och den som lånades mest var ”Bee-Bot”, den enklaste varianten. Den lånades 12 gånger under året.

Att eleverna är tillbaka i skolan syns också tydligt på utlåningen av ”Läs en film” som har ökat med 60%.

Här hittar du en sammanställning för 2009-2023.